Cena:       3 490 Kč  (3 290 Kč pro studenty Motivace při platbě do 11.9.2020)    

Čas:          úterý 7.30 až 9.00
                 6.10.2020 - 9.2.2020
                 16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

Učebnice: Navigate, Pre-intermediate - od  lekce

 

Lektor: Bc. Gábi Lágnerová