Cena:       3 590 Kč  (3 390 Kč pro studenty Motivace při platbě do 11.9.2020)     

Čas:         středa 16.30 až 18.00
                7.10.2020 - 10.2.2021
                 16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

Učebnice: New Headway  Pre-Intermediate, 4.edice, od lekce

Knihy nabízíme za zvýhodněnou cenu, zájem o knihy zjišťujeme na 1.lekci.

Lektor: Mgr.Slavica Erceg-Verem