Cena:       3 490 Kč  

Čas:         čtvrtek 16.30 až 18.00
                 27.1.2022 - 12.5.2022                                             
                16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

Učebnice: Navigate, Pre-intermediateLektor: Bc. Barbora Hamoudová