Cena:       3 590 Kč  (3 390 Kč pro studenty Motivace při platbě do 28.1.2021)     

Čas:         čtvrtek 16.30 až 18.00
                25.2.2021 - 10.6.2021                                             
                16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

Učebnice: Navigate, Pre-intermediateLektor: Bc. Barbora Hamoudová