Cena:       3 190 Kč  

Čas:         čtvrtek 16.30 až 18.00
                  7.10.2021 - 27.1.2022                                             
                14 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

Učebnice: Navigate, Pre-intermediateLektor: Bc. Barbora Hamoudová