Konverzace pro mírně pokročilé 

 

Cena:       3 490 Kč    

Čas:         čtvrtek 16.30 až 18.00
                  3.2.2022 - 19.5.2022
                14 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Učebnice: Není - podklady připravuje lektor.

Témata běžného života - nákupy, cestování, v hotelu, restauraci, na nádraží, ..

Témata budou volena dle přání studentů ve skupině.

Český lektor s vysokou úrovní angličtiny.

 

Naším cílem je vás co nejvíce "rozmluvit".

 

Lektor: Bc. Gabriela Lágnerová