Cena:       3 590 Kč (3390 Kč pro klienty Motivace při platbě do 11.9.2020)
Čas:         úterý 18.10 až 19.40
                6.10.2020 - 9.2.2021                                                
                16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1

Studentů: max. 10

 

Lektor: Ing. Eugenie Macků

Učebnice: English File Elementary, Multipack B, od lekce

Knihy nabízíme za zvýhodněnou cenu, zájem o knihy zjišťujeme na 1.lekci.
  ..