Cena:        3 590 Kč - konverzace s rodilou mluvčí Kerry Lukavskou 

 


Čas:         úterý 16.30 až 18.00
                 8.2.2022 - 24.5.2022
                16 týdnů, 1 x 90 minut týdně

Místo:       Motivace, Těšnov 5, Praha 1


Náplň hodin: 

Témata běžného života - nákupy, cestování, v hotelu, restauraci, na nádraží, ..

Témata budou volena dle přání studentů ve skupině.

Český lektor s vysokou úrovní angličtiny.

 

Naším cílem je vás co nejvíce "rozmluvit".