Koučování     -    Michaela Podaná

 

Koučování dokáže probudit či povzbudit náš potenciál, naši vnitřní sílu, vůli, disciplínu, podpoří nás v seberealizaci, ve stanovení splnitelných cílů, které povedou k naši spokojenosti.  Když máme cíl, máme směr a máme výsledky.

 

Koučování pomáhá a vede v procesu změny. Změny jsou jedinými jistotami v našich životech, je tedy vhodné jim věnovat dostatečnou pozornost.

 

Oblasti, ve kterých Vám nabízím koučování:

- motivace sebe sama, motivace ostatních

- osobní rozvoj – posílení sebedůvěry, sebejistoty, ctižádosti  

- rodinné vztahy, vztahové problémy, problémy komunikace ve vztazích

- změny, které život přináší, např. ztráta zaměstnání, rozchod partnerů, ....

- jakákoli další témata, se kterými se setkáváme ve svých životech

 
 Koučování nabízíme v klidné místnosti, v příjemné kavárně, ale například i v klidném parku na lavičce, rádi vyhovíme i koučování v průběhu procházky parkem, lesoparkem, v místech, které si vybere sám klient nebo které doporučíme. 
 
 
Z mých zkušeností - Ing. Michaela Podaná, Ph.D., MBA

- od října 2013 do června  2015 kurz:  Psychologie v praktických aplikacích, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta
- na jaře 2013 Specifický kurz pro kouče (CST) pod ICF Česká republika, realizovaný Masarykovým ústavem vyšších studií při ČVUT Praha 
- na jaře 2010 obhájena diplomová práce na téma Koučování - nástroj osobního růstu (Coaching - the Tool of the Personal Growth) v programu Master of  Business Administration, závěrečná práce shrnuje více než tříleté zkušenosti z oblasti koučování  
 - od roku 2007 v pozici kouče juniora v oblasti osobního rozvoje 
 - od roku 2000 asistent sportovního kouče, od 2001 trenér III.třídy ve volejbale
 

Ceník služeb: 

 

Úvodní sezení - o koučování, o jeho možnostech - 40 - 50 minut - zdarma

 

50 minut koučovacího sezení

- druhé a další sezení - 700 Kč

 

 

V závěru úvodního setkání Vám bude navržen přibližný počet koučovacích setkání. Často se doporučují 4 - 6 setkání, záleží na obtížnosti problému.

 

Kontakt: 

Email: podana@agenturamotivace.cz 

Telefon: 733 112 621 


 

 

 
Jiné obory poradenství

Psychologie: Mgr. Jitka Nesnídalová
www.jnesnidalova.cz (témata např.: životní spokojenost, spokojenost ve vztazích, vnitřní vyrovnanost)

Rétorika a komunikace: Mgr. Dana Fr. Pilchová

Komunikace, práce s hlasem: PhDr. Januše Schmidová