top of page
blue back.jpg

Jak využít Ngram při studiu angličtiny

Víte, co je Google Ngram Viewer? A víte, co je jazykový korpus? Možná vám oboje zní dosti zvláštně, ale určitě se vám to bude hodit při studiu angličtiny.


Korpus asi budete znát jako základ například dortu, ale jazykový korpus nemá s pečením nic společného. Je to rozsáhlý soubor psaných i mluvených autentických textů, který slouží k jazykovému výzkumu.


V současné době mají jazykové korpusy digitální podobu, což velice usnadňuje práci s nimi. Korpusy existují téměř pro každý světový jazyk, někdy je jich dokonce pro jeden jazyk více. Pracují s nimi převážně lingvisté, a to například při tvoření slovníků a překladačů.


Vy si asi teď řeknete, že to sice se studiem angličtiny myslíte vážně, ale žádný jazykovědec z vás asi nikdy nebude, nebo o to dokonce vlastně ani nestojíte...


To je samozřejmě naprosto v pořádku. Ale možná jste se při psaní anglických textů už někdy zastavili nad tím, jakou předložku správně použít, jaké slovíčko, jaké nejvhodnější spojení. Jistě, na to existují určitě kvalitní výkladové slovníky, ovšem ne vždy uvádí všechno a někdy si dokonce protiřečí.


V tom případě by se hodilo nahlédnout do jazykového korpusu, kde byste mohli zjistit, jak frekventované určité výrazy jsou, v jaké angličtině jsou častější (britská, americká) a to dokonce vše v čase (některé obraty byly běžnější před 50 lety, jiné jsou na vzestupu třeba až v poslední době).


Ale kde takový korpus vzít? Na internetu je jich sice celá řada, ale jsou často zastaralé či dosti nekompletní. Kvalitní aktualizované korpusy si totiž jejich tvůrci často střeží. Je to přece jen jejich know-how a sběr dat byl pro ně jistě časově i finančně náročný.


V roce 2010 však Google představil svůj Ngram viewer, což je vlastně jazykový korpus, který máte zdarma k dispozici online na adrese https://books.google.com/ngrams/


Přesněji řečeno jde o soubor psaných autentických textů z let 1500 až 2019. Kromě angličtiny tam najdete například i španělštinu, němčinu nebo francouzštinu. Google tak využil svou knižní databázi a data nabídl všem.


Nás bude samozřejmě zajímat jeho anglická část, kde si můžete dokonce filtrovat americkou a britskou angličtinu zvlášť.


Pojďme se třeba podívat na překlad českého "průvodní dopis". V angličtině můžete říct cover letter nebo covering letter. Co je ale častější a je něco preferováno v americké či britské angličtině? Podívejte se na tyto tři grafy:


Na prvním je angličtina bez omezení, kde jasně vidíte, že vedet cover letter, ale nejvíce se používal kolem roku 2000. Na druhém grafu jsme si vybrali data pouze z amerických knih. Výsledek je velice podobný.


Ale poslední graf ukazuje britskou angličtinu, kde kolem roku 2000 jasně vedlo spojení covering letter. A většina slovníků a učebnic vás pravděpodobně upozorní na to, že toto je právě správný termín pro britskou angličtinu. Jenže.... když se podíváte dále, zjistíte, že v posledních letech je použití téměř shodné s "americkým" cover letter.


A ještě jedno porovnání. Píše se správně email nebo e-mail? A pro zajímavost (pro porovnání v čase), jsme přihodili do grafu i slovo letter.Tady jasně vidíte, že slovo letter je tady s námi hodně dlouho, ale email či e-mail se objevuje v grafu až někdy od 90. let minulého století. A co je běžnější? Sice původně vedl e-mail, dnes ale častěji uvidíte email. Je to přece kratší.


Pozor! Při hledání slovních spojení se mezi nimi píše čárka, ale za čárkou není mezera, tedy:


cover letter,covering letter


Věříme, že vás tento tip zaujal a při psaní anglických textů ho využijete.


Comments


bottom of page